Product Tag - M100 3G

  • M1003GXT02: Maestro M100 RS232/USB 3G Modem

    0 out of 5

    M100 RS232/USB 3G là dòng modem nổi tiếng của Maestro Wireless. Modem này được ứng dụng nhiều trong các giải pháp M2M của hãng. Sản phẩm hỗ trợ rất nhiều gói phần mềm trên nền tảng ứng dụng OpenAT, cho phép các nhà phát triển dễ dàng tích hợp vào các sản phẩm công nghiệp khác.

    0