/**/ Giải pháp - ETHINGS- IOT Solution

Giải pháp

Mạng lưới cấp nước luôn tiềm ẩn những rủi ro như rò rỉ, tắc nghén, vỡ ống. Quản lý được toàn diện tình trạng mạng lưới sẽ giúp Doanh nghiệp cấp nước tối ưu vận hành, tối ưu chi phí. Giải pháp quản lý mạng cấp nước của eThings là giải pháp tổng thể từ phần cứng đến phần mềm, mang đến cho Doanh nghiệp cái nhìn trực quan nhất về tình trạng mạng cấp nước của mình.
Giám sát thùng lạnh
Giải pháp giám sát thùng lạnh nhà máy giúp Doanh nghiệp, cửa hàng biết tình trạng tủ bảo quản, đưa ra những khuyến cáo cần thiết để đảm bảo môi trường tốt nhất cho sản phẩm được bảo quản.
Giải pháp quản lý máy công nghiệp là giải pháp giúp Doanh nghiệp tối ưu hóa quá trình vận hành, giảm chi phí bảo dưỡng, tăng hiệu suất sử dụng, tăng tuổi thọ máy công cụ trong nhà máy.
Giải pháp giám sát môi trường nuôi trồng thủy sản giúp Doanh nghiệp biết tình trạng điều kiện sống của thủy sản, đưa ra những khuyến cáo cần thiết để đảm bảo môi trường tốt nhất cho thủy sản.
Xe tự hành AGV (Automated Guided Vehicle) là thiết bị, phương tiện vận chuyển hàng hóa không người lái, thực hiện các tác vụ tự động thông qua các cảm biến và hệ thống điều khiển, mà không cần sự can thiệp của con người.